Privaatsuspoliitika

Poe Unitrailer.pl privaatsuspoliitika Üldsätted See privaatsuspoliitika sätestab aadressil unitrailer.pl (edaspidi: "Unitrailer.pl pood" või "" tegutseva veebipoe poolt hangitud isikuandmete kogumise, kasutamise, jagamise ja kaitsmise eeskirjad. Pood"). Kaupluse Unitrailer.pl klientide isikuandmeid töödeldakse vastavalt üldkohalduva õiguse sätetele, eelkõige: 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määruse (EL) 2016/679 sätetele. füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46 / EÜ (andmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L. 2016.119.1) (edaspidi: „GDPR "); 2. Isikuandmete kaitse seadus 10. mai 2018 (Õigusajakiri 2018, p 1000); 3. 18. juuli 2002. aasta seadus elektrooniliste teenuste osutamise kohta (koondtekst, Seaduse Teataja 2017.1219, muudetud kujul); 4. 16. juuli 2004. aasta telekommunikatsiooniseadus (konsolideeritud tekst, Journal of Laws 2017.1907, muudetud kujul). Andmehaldur Poe Unitrailer.pl klientide isikuandmete haldaja on Unitrailer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, asukohaga Świdnik (ettevõtte aadress: ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik), mille sisestas Lublini Lublin-Wschódi ringkonnakohus asukohaga Świdnik, riikliku kohturegistri 6. äriosakond, kantud riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse numbriga 0000624998, NIP: 5213739921, REGON:26 viidatud kuni 36480feina nagu: "Ettevõte" või "Meie"). Kontakt halduriga Isikuandmete kaitsega seotud küsimustes saate meiega ühendust võtta e-posti teel järgmisel aadressil: odo@unitrailer.eu või traditsioonilise posti teel, kirjutades järgmisele aadressile: Unitrailer Sp. z o. o.; St. Kuznicza 6-8; 21-040 Swidnik. Andmete kogumise viisid ja kogutavate andmete ulatus Isikuandmeid saame otse andmesubjektidelt, s.o oma klientidelt. Poe Unitrailer.pl kliendid edastavad või jätavad oma isikuandmeid poe kasutamise erinevates etappides. Neid andmeid kogutakse eelkõige: 1. kasutajakonto registreerimisel – siis saame eelkõige: ees-, perekonnanime (ja ettevõtete puhul: ettevõtte nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri), tarneaadressi, e-posti aadressi, telefoni number ja sisselogimisandmed, arvuti IP-aadress, millelt registreeriti; 2. poes tellimuse esitamisel ilma kasutajakonto eelneva registreerimiseta - saame siis muuhulgas: ees-, perekonnanime (ja ettevõtete puhul: firma nimi, NIP), tarneaadressi, e-posti aadressi, telefoni tellitud kauba arv ja tüüp, arvuti IP aadress, kust tellimus esitati; 3. kui Klient tasub Poest ostetud kauba eest hinna - saame siis muuhulgas: pangakonto omaniku ees-, perekonnanime (ja ettevõtete puhul ettevõtte nime), pangakonto numbri, krediidi või makse kaardi andmed; 4. uudiskirjaga liitumisel - siis saame e-posti aadressi ja/või telefoninumbri; 5. kontaktivormi kaudu meie Poega kontakteerumisel – saame muuhulgas e-posti aadress ja sõnumi sisus sisalduvad isikuandmed; 6. kontakti ajal meie Poega chati kaudu - siis saame nt. nimi ja e-posti aadress ning kõik vestluse käigus esitatud isikuandmed; 7. tagasihelistamisteenust kasutades - siis saame nt. telefoninumber, muud vestluse käigus esitatud isikuandmed; 8. automaatselt Unitrailer.pl poe veebisaidi külastuse ajal - siis saame peamiselt küpsiste abil kogutud teavet, mis on seotud näiteks poe teenuste kasutamisega, Poe enimkülastatud lehtedega, enim otsitud lehtedega. või ostetud kaupu. Mõnikord edastavad meie klientide isikuandmeid meile kolmandad osapooled. See juhtub siis, kui Klient registreerub Poes konto teise veebisaidiga linkimise võimaluse kaudu. Selle valiku valides nõustuvad kliendid, et kolmas osapool (Google+, Facebooki või PayPali administraator) edastab meile osa konto loomiseks vajalikest andmetest. Me ei töötle nö tundlikud isikuandmed, näiteks terviseandmed. Järgime põhimõtet, et kogume ja töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse. Uute isikuandmete töötlemist nõudvate projektide ja tegevuste kavandamisel viime läbi põhjaliku analüüsi, milliseid andmeid nende elluviimiseks vajame. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused Töötleme oma klientide isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti. Allolevas tabelis oleme välja toonud taotletavad eesmärgid ja toonud välja neile adekvaatsed isikuandmete töötlemise õiguslikud alused. Nr Isikuandmete töötlemise eesmärgid Töötlemise õiguslik alus 1. veebipoes konto pidamine ja teenindamine, töötlemine on vajalik lepingu (s.o elektrooniliste teenuste osutamise lepingu) täitmiseks, mille pooleks on andmesubjekt ( GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a punkt b) 2. esitatud tellimuste töötlemine, töötlemine on vajalik lepingu (st müügilepingu) täitmiseks, mille pooleks andmesubjekt on (artikli 6 lõike 1 punkt b) 3. kaebuste läbivaatamine on vajalik lepingu (st müügilepingu täitmiseks ulatuses, milles ostja teostab oma õigusi esemete puuduste garantii alusel), mille pooleks on andmesubjekt, täitmiseks. GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) 4. raamatupidamise tõendite väljastamine, maksu- ja raamatupidamisarvelduste tegemine, maksu- ja raamatupidamisdokumentatsiooni pidamine ja arhiveerimine, töötlemine on vajalik haldajal lasuvate maksu- ja raamatupidamisest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks. määrused (art. 6 sek. 1 lit. c) GDPR) 5. nõuete võimalik kindlaksmääramine ja taotlemine või nende vastu kaitsmine, sh kohtumenetluse läbiviimine ja võlgade sissenõudmine on vajalik halduri poolt taotletavatest õigustatud huvidest tulenevatel eesmärkidel, s.o. – meie õiguste kaitse ja kasutamine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) muu hulgas et: - info turvamine, nt. juriidilise vajaduse korral faktide tõendamiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) on andmesubjekt (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) muu hulgas et: - parandada Kaupluse tööd; - pakutavate teenuste funktsionaalsuse parandamine; - toodete ja teenuste valik vastavalt klientide vajadustele; - klienditeenindusprotsessi optimeerimine. (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) 9. kontaktivormi või vestluse kaudu saadetud päringutele või teadetele vastamine ja sellise kirjavahetuse sisu arhiveerimine kontaktitöötluse tegemisel on vajalik lepingu (st lepingu) täitmiseks elektrooniliste teenuste osutamiseks, mille pooleks andmesubjekt on (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) pärast kontakti lõppu, on töötlemine vajalik haldaja õigustatud huvide täitmiseks, s.o. : - kirjavahetuse arhiveerimine eesmärgiga näidata selle kulgu tulevikus (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) pärast kontakti lõppu, töötlemine on vajalik haldaja õigustatud huvide täitmiseks, st - vestlussalvestise arhiveerimine eesmärgiga näidata selle kulgu tulevikus (art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR) 11. turundussisu sisaldava uudiskirja saatmine ja/või ärilise teabe töötlemine toimub andmesubjekti nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lg 1 punkt a) 12. otseturunduse läbiviimine oma tooted ja teenused, sealhulgas: 1) Kliendi eelistustele mittekohandatud turundussisu kuvamine (kontekstuaalne reklaam); 2) Kliendi huvidele vastava turundussisu kuvamine (käitumuslik reklaam), millele eelneb automatiseeritud andmetöötlus, sh profileerimine; 3) reklaamikampaaniate korraldamine; 4) muude kaupade ja teenuste otseturustamisega seotud tegevuste läbiviimine. töötlemine on vajalik haldaja õigustatud huvide saavutamiseks, s.o. et: - turundustegevuste elluviimine; - pakkumise kohandamine kliendi vajadustega; (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) Andmete saajad Juurdepääs meie klientide isikuandmetele on peamiselt kättesaadav meie volitatud töötajatele. Lisaks jagame oma klientide isikuandmeid rangelt määratletud ulatuses üksustega, kellega teeme koostööd andmetöötluse eesmärkide elluviimisel. Peamiselt on need üksused, kes toetavad meid esitatud tellimuste elluviimisel ja elektrooniliste teenuste osutamisel, aga ka osutavad meie nimel teenuseid, mis on vajalikud meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvide täitmiseks. Meie klientide isikuandmete saajate kategooriasse kuuluvad seega: 1) ettevõte, mis aitab meil veebipoodi hallata ja teenindada – IAI SA, mille registrijärgne asukoht on Szczecin (ettevõtte aadress: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) - IdoSell Shopi tarkvara pakkuja, millel meie pood põhineb, 2) IT infrastruktuuri hooldusteenuste, tarkvara ja arvutiriistvara teenuse pakkujad, 3) üksused, kes on Poe lehtedel kasutatavate rakenduste omanikud, et pakkuda meie klientidele täiendavaid funktsioone (nt. siderakendused), 4) kuller- ja transporditeenuse pakkujad, 5) tellitud kaupade eest makseid teostavad ettevõtted, 6) pangad, kellega teeme koostööd, võimaldades klientidel kaupa osta järelmaksuga, 7) krediidi- ja/või kindlustusteenuseid osutavad üksused ; 8) majutusteenuse pakkuja, 9) meile raamatupidamis- ja raamatupidamisteenust osutav ettevõte, 10) meiega koostööd tegevad advokaadibürood, 11) meie nimel konsultatsiooni- või audiitorteenust osutavad üksused, 12) turundusagentuurid. Esmalt sõlmime isikuandmete töötlemise lepingud kõigi üksustega, kellele edastame isikuandmeid meie poolt tellitud teenuste osutamiseks. Nendes lepingutes määratleme rangelt oma klientide isikuandmete töötlemise eesmärgi ja lubatud ulatuse. Samuti teeme kõik endast oleneva, et need üksused tagaksid asjakohaste turvameetmete kasutamise ja meie klientide isikuandmete nõuetekohase kaitse.Me ei müü oma klientide isikuandmeid ega vaheta neid turunduseesmärkidel teiste üksustega. Unitraileri kauplus osaleb järgmistes programmides: 1) "Usaldusväärsed arvamused" - teenus, mida pakub Ceneo Sp. z o. o., mille registrijärgne asukoht on Poznańis (ettevõtte aadress: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), KRS-i number: 0000493884 ja 2) "Usaldusväärsed arvamused" – teenus, mida pakub Opineo Sp. z o. o. asukohaga Wrocław (ettevõtte aadress: ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333Wrocław), KRS-i number: 0000357466. 3) "National Opinion Register SA" – teenus, mida pakub SA oma riikliku arvamusregistri asukohaga Wrocław (aadress Ettevõtted: Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław), KRS-i number: 0000737597 ja meie poes ostnud klient võib jätta tehingu kohta arvamuse, samuti väljendada vabatahtlikku nõusolekut selle üleandmiseks. arvamus koos oma isikuandmetega Ceneo Sp. z o. o., National Register of Opinions SA ja Opineo Sp. z o. o., et avaldada see selliseid arvamusi koguvatel ja nende üksuste hallatavatel veebisaitidel. Teave kavatsuse kohta edastada isikuandmeid kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni Meie klientide isikuandmed edastatakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ettevõttele Google LLC ja tawk.to inc. põhinevad asjakohastel õiguslikel tagatistel, mis on Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud isikuandmete kaitse lepingu tüüptingimused. Andmete säilitamise periood Meie klientide isikuandmeid töödeldakse ainult nende kogumise eesmärkide saavutamiseks vajalike perioodide jooksul. Nr Isikuandmete töötlemise eesmärgid Andmete säilitamise periood 1. Konto pidamine ja teenindamine Veebipoes konto hoidmise perioodil kuni selle likvideerimiseni 2. esitatud tellimuste töötlemine tellimuse kehtivuse ajal 3. kaebuste läbivaatamine kuni kaebuse menetluse lõpp 4. maksu- ja raamatupidamisarvestust tegevate raamatupidamisdokumentide väljastamine, maksu- ja raamatupidamisdokumentatsiooni säilitamine ja arhiveerimine 5 aasta jooksul maksu tasumise tähtaja möödumise kalendriaasta lõpust või seadusest tulenevalt kauem. 5. võimalik nõuete kindlaksmääramine ja esitamine või nende vastu kaitsmine meie õiguste kaitseks vajalike perioodide jooksul, on elektrooniliste teenuste osutamise lepingu lõpetamine 8. klientide tegevuse ja eelistuste analüüside ja statistika tegemine kuni kehtiva vastulause esitamiseni. 9. kontaktivormi või vestluse kaudu saadetud päringutele vastamine ja kirjavahetuse sisu arhiveerimine 10. kliendiga telefonikontakt kuni telefonikontakti nõusoleku tagasivõtmiseni 11. turundussisu ja/või äriteavet sisaldava uudiskirja saatmine kuni nõusoleku saamiseni. sel eesmärgil andmetöötlus tühistatakse 12. oma toodete ja teenuste otseturunduse läbiviimine, sealhulgas: 1) kontekstuaalne reklaam, 2) käitumuslik reklaam, 3) muud liiki kaupade ja teenuste otseturundusega seotud tegevused. kuni kehtiva vastuväite esitamiseni andmetöötlusele turunduseesmärgil Lisaks sellele säilitame vastutuse eesmärgil, s.o isikuandmete töötlemise sätete järgimise tõendamiseks andmeid aja jooksul, mille jooksul Pood on kohustatud andmeid säilitama või neid sisaldavad dokumendid, et dokumenteerida seadusest tulenevate nõuete täitmist ja võimaldada nende täitmist ametiasutustel kontrollida. Säilitamisperioodi lõpus isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. Kliendi õigused Austame kõiki andmesubjektide õigusi, mis tulenevad GDPR-i sätetest. Igal meie Poe kliendil on õigus: 1) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele - s.o õigus kontrollida, milliseid andmeid Pood töötleb, õigus saada nendest koopia, samuti õigus saada teavet, sh. mis eesmärgil ja õiguslikul alusel andmeid töödeldakse, kellele need kättesaadavaks tehakse ja millal need kustutatakse; 2) nõuda isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged, samuti taotleda andmete täiendamist, kui andmed on puudulikud; 3) nõuda isikuandmete kustutamist, kui seda õigustav asjaolu on seaduses (s.o GDPR-i artiklis 17) sätestatud; 4) taotleda isikuandmete töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel (s.o GDPR artikkel 18); 5) andmeedastus - s.o õigus saada meilt struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus (nt formaadid txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) isiklik Kliendi esitatud andmed ja õigus saata need andmed teisele haldajale või nõuda, et me edastaksime isikuandmed otse teisele haldajale, kui see on tehniliselt võimalik. Igal kliendil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, milleks võib olla: 1) vastuväide kliendi eriolukorrast tulenevalt – s.o kui andmetöötlus põhineb meie õigustatud huvil või statistilistel eesmärkidel, ja vastuväide on põhjendatud eriolukorraga, mis muudab andmete edasise töötlemise meie poolt ohuks Kliendi privaatsusele, või 2) turundusvastuväide – s.o kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse, sealhulgas sel eesmärgil profileerimise eesmärgil. Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Poe klientidel õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. See aga ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Uudiskirja saatmise nõusolekust saab tagasi võtta, klõpsates uudiskirja sisus vastavat linki või saates sõnumi aadressile odo@unitrailer.eu Eelpool nimetatud õigusi saab muuhulgas teostada: helistades meile telefoninumbril: 22 100 20 47 või saates meile vastava avalduse e-posti aadressil: odo@unitrailer.eu või traditsioonilise postiga järgmisele aadressile: Unitrailer Sp. z o. o.; St. Kuznicza 6-8; 21-040 Swidnik. Selline taotlus peaks sisaldama andmeid, mis võimaldavad meil taotleja selgelt tuvastada ja taotluse vastavalt taotlusele täita. Igal poe kliendil on ka õigus esitada kaebus järelevalveorganile – isikuandmete kaitse büroo presidendile (ul. Stawki 2; 00-193 Varssavi), kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine meie poolt rikub tema õigusi. Vabatahtlik andmete esitamine, nõusolek töötlemiseks Isikuandmete meile esitamine ei ole kohustuslik, kuid see on lepingu sõlmimise tingimus. Isikuandmeid esitamata ei saa te meie Poes kontot luua, kaubatellimust esitada ega uudiskirja tellida. Mõnikord aga nõuavad seadused, et esitaksite meile teatud isikuandmed, nt raamatupidamise või maksustamise põhjustel. Automaatne andmetöötlus, sealhulgas profiilide koostamine Poe kasutamise ajal kogutud teavet klientide ja nende käitumise kohta võidakse töödelda automatiseeritud viisil (sealhulgas profiilide koostamise vormis), kuid see ei too kaasa mingeid õiguslikke tagajärgi meie klientidele ega sarnasel viisil oluliselt nende olukorda. Profileerimine seisneb andmete kogumises ning nende uurimises ja hindamises (ka automatiseeritud viisil) kliendiprofiilide koostamiseks, sh analüüsid ja prognoosid meie klientide isiklike eelistuste ja huvide kohta. Profileerimise eesmärk on: 1) sobitada meie Poe pakkumist paremini konkreetse Kliendi eelistustega, 2) kohandada esitatavat turundussisu konkreetse Kliendi huvidega – nt kuvada Poe lehtedel ettepanekuid sarnaste toodete kohta. või teiste Klientide ostetud, 3) meie poolt statistiliste analüüside tegemine meie sisemiste vajaduste jaoks, 4) meie Kaupluse pakutavate teenuste turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamine. Samuti kogume teavet Kaupluse kasutamise kohta nn. juurdepääsulogidele, mis põhinevad poe kasutajate IP-aadressidel. Sel viisil kogutud andmed ei sisalda kasutajate identiteeti, kuid nende põhjal saame analüüsida Poe efektiivsust, selle turvalisust, diagnoosida võimalikke probleeme isikuandmetega seotud rikkumise valdkonnas ning leida lahendusi. Sellised andmed on meie jaoks ka statistilised andmed meie poodi külastavate inimeste kohta (nt teave piirkonna kohta), mis võimaldab meil oma pakkumist kohandada. Andmekaitse Kaitseme oma klientide isikuandmeid vastavalt GDPR-i sätetest tulenevatele juhistele. Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete piisav turvalisuse tase ja kaitsta neid juhusliku või tahtliku hävitamise või kahjustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, kõrvalistele isikutele avaldamise või volitamata isiku poolt eemaldamise eest. Näiteks: 1. kasutame oma Poe lehtedel turvalisi, SSL-sertifikaadiga krüpteeritud internetiühendusi, mille eesmärk on tagada Interneti kaudu edastatava andmeedastuse konfidentsiaalsus; 2. säilitame isikuandmeid turvalistes serverites; 3. meie Ettevõttes võivad Kaupluse Klientide isikuandmeid töödelda ainult selleks erivolitatud töötajad ja ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik neile pandud ülesannete täitmiseks, 4. oleme välja töötanud ja juurutanud asjakohase isikuandmete turvalisuse poliitika, mis määrab kindlaks asjakohased andmetöötlusprotseduurid; 5. Alati sõlmime üksustega, kelle teenuseid kasutame oma klientide isikuandmete töötlemiseks, asjakohased andmetöötluse volitamislepingud, milles määratleme täpselt töötlemise vastuvõetava eesmärgi, ulatuse ja meetodi, garanteerime asjakohaste turvameetmete kasutamise ja nõuetekohase kaitse. meie klientide isikuandmetest. Küpsised Meie poe veebisaitidel kasutame andmete kogumiseks ja töötlemiseks küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse meie pakutavate teenuste funktsionaalsuse parandamiseks, Poe pakkumise täiustamiseks ja kohandamiseks iga kliendi individuaalsetele vajadustele, samuti reklaami- ja statistikaeesmärkidel. Need andmed ei võimalda isikut üheselt tuvastada. Üksikasjalik teave küpsiste kasutamise kohta on esitatud küpsiste poliitikas. Lõppsätted Jätame endale õiguse teha selles privaatsuspoliitikas muudatusi. Sellised muudatused võivad olla vajalikud või vajalikud näiteks seadusemuudatuse, järelevalveasutuste uute juhendite, meie poolt isikuandmete töötlemiseks kasutatava tehnoloogia muutumise, aga ka muudatuste tegemise viiside, eesmärkide või põhjuste muutumisel. isikuandmete töötlemine meie poolt. Anname oma kliente sisseviidud muudatustest alati teada.
pixel