Valige oma keel
riik
bulgaaria
tšehhi
taani
saksa
kreeka
hispaania
prantsuse
itaalia
leedu
läti
hollandi
norra
poola
portugali
rumeenia
slovaki
sloveeni
rootsi
ukraina

Poe reeglid

§ 1. Mõisted 1. Eeskirjad - käesolev eeskiri, milles täpsustatakse Veebipoe vahendusel kaugmüügilepingute sõlmimise reeglid, nende lepingute täitmise reeglid, lepingupoolte õigused ja kohustused. Kaugmüügileping ja pretensioonide menetlemise reeglid. Elektrooniliselt osutatavate teenuste osas on eeskirjad vastavalt art. Elektrooniliste teenuste osutamise seaduse § 8. 2. Klient - täieliku teovõimega füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksus, kellele seadus annab teovõime, kes sõlmib Müüjaga Kaugmüügilepingu. 3. Tarbija - tarbija kunsti mõistes. 22 1 tsiviilseadustiku. Seaduses sätestatud mõiste järgi: Tarbija on füüsiline isik, kes teeb ettevõtjaga õigustehingu, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega. 4. Füüsilisest isikust ettevõtjat pidav füüsiline isik, kes sooritab mitteprofessionaalset ostu - füüsiline isik, kes sõlmib tema äritegevusega otseselt seotud kaugmüügilepingu, kui selle lepingu sisust nähtub, et see ei ole seotud tema äritegevusega. selle isiku ametialane iseloom, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse esemest, mis on kättesaadavaks tehtud keskregistri ja majandustegevuse andmete sätete alusel, millele seadus annab õiguse: lepingust taganeda. Tarbijatele antud tingimustel kohaldada lepingumallides kasutatud kuritahtlike klauslite ja müüdud eseme puuduste garantiijärgse vastutuse sätteid. 5. Müüja: [iai:ettevõtte_nimi], tel [iai:poe_telefon], [iai:poe_e-post], NIP [iai:ettevõtte_maksunumber], REGON [iai:ettevõtte_piirkond]. 6. Müüja asukoha aadress: [iai:ettevõtte_aadress], [iai:ettevõtte_sihtnumber] [iai:ettevõtte_linn]. 7. Veebipood – Müüja hallatav veebisait, mis on saadaval järgmistel e-posti aadressidel: https://unitrailer.ee, mille kaudu saab Klient saada teavet Kauba ja nende saadavust ja osta Kaupu või tellida teenust. 8. Kaugmüügileping - Kaupade müügi/teenuste osutamise/digitaalse sisu kohaletoimetamise leping (olemasolul), mis sõlmitakse Veebipoe vahendusel. 9. Kauba - vallasasi, mida Kliendil on võimalik osta Veebipoest. 10. Veebipoe privaatsus- ja küpsistepoliitika – dokument, mis sätestab isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise üksikasjalikud reeglid. Privaatsus- ja küpsistepoliitika on eeskirjade lisa 3 ja on saadaval aadressil https://unitrailer.ee/est-privacy-and-cookie-notice.html. 11. Püsiv andmekandja – materjal või tööriist, mis võimaldab Kliendil või Müüjal talle isiklikult adresseeritud teavet talletada viisil, mis võimaldab tulevikus juurdepääsu teabele aja jooksul, mis on sobiv nende eesmärkide saavutamiseks. seda teavet kasutatakse ja mis võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul taasesitada, eelkõige e-posti teel. 12. Elektrooniline tellimisvorm - Müüja annab Ostjale tellimuse vormistamise elektroonilise protseduuri. 13. Elektrooniline tagastusvorm - Müüja poolt Ostjale kättesaadavaks tehtud elektrooniline tagastuste tegemise kord; saadaval aadressil https://unitrailer.ee/returns-open.php. 14. Elektrooniline pretensioonivorm - Müüja poolt Ostjale kättesaadavaks tehtud elektrooniline kaebuse esitamise kord; saadaval aadressil https://unitrailer.ee/rma-open.php. 15. Tellimuse saatmine - tellimuse kinnitamine Kliendi poolt nupule "" vajutamisega, mida käsitletakse kui Kliendi siduva tahteavalduse esitamist sõlmida Müüjaga kaugmüügileping. 16. Konto - Veebipoes ja Müüja IKT-süsteemis salvestatud andmete kogum antud Kliendi ja tema tehtud tellimuste ning sõlmitud kaugmüügilepingute kohta, mille abil saab Klient esitada tellimusi, nagu samuti õigeaegselt - tühistada või muuta ja sõlmida kaugmüügilepingud. 17. Tellimusteenuse hindamine ja üksikute kaupade hindamine - Kliendi subjektiivsed väited ja hinnangud tärnide kujul 1 kuni 5 Veebipoele pärast Tellimuse vormistamist. #### § 2. Üldsätted 1. Elektrooniliselt osutatavate teenuste liigid ja ulatus: 1. Veebimüügilepingute sõlmimine - Veebipoes müüdavate Kaupade osas, 2. Konto registreerimise ja kasutamise reeglid osana veebipoodi, 3. arvamuste, kommentaaride ja hinnangute lisamine - klient saab lisada oma tellimusele arvamuse või kommentaari, 4. e-kirjade saatmine, milles Müüja kinnitab tellimuse kättesaamist, võimalikku makse laekumist, tellimuse vastuvõtmist hukkamiseks. 2. Veebipoe kasutamine on võimalik eeldusel, et Kliendi kasutatav IT-süsteem vastab järgmistele minimaalsetele tehnilistele nõuetele: 1. veebilehitsejad praeguses versioonis, nt: Firefox Chrome * Microsoft Edge 2. mis tahes programm failide vaatamiseks PDF-i. 3. Müüja teeb käesolevad eeskirjad ja lisad kättesaadavaks avalehel oleva lingi kaudu enne Kaugmüügilepingu sõlmimist, selle ajal ja pärast selle täitmist. Ostja saab selle alla laadida ja välja printida. 4. Tagamaks osutatavate teenustega seotud sõnumite ja andmete edastamise turvalisuse, rakendab Veebipood osutatavate teenuste turvalisuse tasemele vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige meetmeid volitamata hankimise ja muutmise vältimiseks. Internetis saadetud isikuandmetest. #### § 3. Tellimused 1. Tellimust Veebipoes saab vormistada Konto kaudu või valida ostuvõimalus ilma registreerimiseta, mille puhul luuakse sisemine konto, mille alusel saab Klient luua Konto. Sisekontot säilitatakse seni, kuni andmed süsteemist kustutatakse või Konto blokeeritakse. 2. Ostmine toimub veebipoe veebilehel oleva Elektroonilise tellimisvormi täitmisega. Tellitud Kaupade valik toimub lisades need ostukorvi. Elektroonilisel tellimisvormil on märgitud k.a. milliseid Kaupu, millise hinnaga ja millistes kogustes Klient soovib tellida tema poolt näidatud asukohta. Klient astub kuvatavate teadete põhjal vastavaid tehnilisi samme. 3. Pärast seda, kui Klient on esitanud kõik vajalikud andmed, kuvatakse tellimuse kokkuvõte. Tellimuse kokkuvõte sisaldab teavet: müüjat identifitseerivad andmed, tellimuse objekt, tellitud Kauba ühik ja koguhind, sealhulgas tarnekulud ja muud kulud, kui need on olemas, valitud makseviis, valitud tarneviis , tarneaeg ja kulud. 4. Kui lepingu esemeks on materiaalsele andmekandjale mitte salvestatud digitaalse sisu kohaletoimetamine või elektrooniliselt või kaugjuhtimisega osutatavad teenused, esitab Tarbija elektroonilisel tellimisankeedil asuvas tellimuse esitamiseks vajalikus täiendavas märkeruudus järgmist. nõusolek: "Nõustun materiaalsele andmekandjale salvestamata digitaalse sisu edastamisega või teenuse käivitamisega enne 14 päeva möödumist lepingu sõlmimise kuupäevast ja tunnistan lepingust taganemise õiguse kaotust . Müüja kinnitab ülaltoodu kättesaamist. nõusolek e-posti teel. 5. Tellimuse vormistamiseks on vaja esitada Elektroonilises tellimisvormis kohustuslikuks märgitud isikuandmed, nõustuda Tingimuste sisuga, saata tellimus, vajutades nuppu "[iai:koha_tellimuse_nupp_txt]". 1. Elektroonilise tellimisankeedi saatmine Kliendi poolt on siduv tahteavaldus Kaugmüügilepingu sõlmimiseks vastavalt käesolevatele reeglitele. 2. Kaugmüügilepingut käsitletakse sõlmituna Elektroonilise tellimisvormi Müüja poolt aktsepteerimise hetkel, mille kinnitamiseks kuvatakse Ostjale tellimuse vastuvõtmist kinnitav ja selle number. 3. Pärast Kaugmüügilepingu sõlmimist saab Klient e-posti teel vormistatud tellimuse kinnituse, mis sisaldab: tellimuse kinnitust ja lõplikku kinnitust kõigi Tellimuse oluliste osade ja sõlmitud lepingu üldtingimuste kohta. Kaugmüügileping (Veebipoe reeglid koos lisadega nr 1 ja 2), Müüja andmed, Müüja vastutus teenuse kvaliteedi eest, Müüja poolt pärast müüki osutatavate teenuste ning müügi viiside ja tagajärgede kohta. lepingust taganemine. Juhised lepingust taganemise viisi ja tagajärgede kohta on toodud lisas nr 1. 4. Kuni Müüja poolt tellimuse täitmisega alustamiseni: 1. Klient võib oma tellimust muuta, kasutades Elektroonilise tellimisvormi veebilehel leiduvat tehnilist lahendust ja läbides uuesti kogu tellimuse esitamise tee . Tellimuse muutmine toimub uue esitamisega, mis asendab varem esitatu. Alternatiivina arveldatakse Kliendi tehtud makse uue tellimuse vastu ning enammakse korral tagastatakse see pangakontole, millelt tasuti. 2. Klient võib oma tellimuse tühistada, valides Elektroonilise tellimuse vormi lehel oleva valiku "Tühista tellimus". 5. Kui Klient tühistab tellimuse, tagastab Müüja laekunud makse 3 tööpäeva jooksul. Tagastamine toimub sama makseviisiga, mida kasutas Klient. 6. Tellimuse täitmise aeg on 1 kuni 30 tööpäeva alates lepingu sõlmimise kuupäevast. #### § 4. Makse 1. Veebipood pakub võimalust teha makseid vormis ettemaksed, . Edasilükatud maksetähtajaga tasumise võimalus on võimalik Müüjaga individuaalselt kokku lepitud olukordades. 2. Kauba eest saab tasuda viisil, mis on valitud elektroonilisel tellimisankeedil tellimuse vormistamise ajal. 3. Praegu veebipoes ettemakstud maksete vormis saadaolevad makseviisid on saadaval aadressil https://unitrailer.ee/est-payments.html. #### § 5. Kohaletoimetamine 1. Elektroonilisel tellimisankeedil valib Klient kohaletoimetamise viisi, tehes linnukesega tehtud valiku juures. 2. Kui Kliendil ei õnnestu Kaubale järele tulla, mille tulemusena tagastatakse Kaup Müüjale - Müüja võib müügilepingust taganeda. Lepingust taganemine toimub Kliendile avalduse esitamisega e-kirja vormis. 3. Punktis 2 märgitud olukorras on Müüja kohustatud Kliendile viivitamatult tagastama Kliendi poolt ostetud Kauba eest saadud tasu. 4. Veebipoes praegu saadaolevad tarneviisid on saadaval aadressil https://unitrailer.ee/est-delivery.html. #### § 6. Lepingust taganemine - elektrooniline tagastusvorm 1. Kaugmüügilepingu sõlminud Tarbijast Ostja võib sellest põhjust avaldamata taganeda 30 päeva jooksul. Kaugmüügilepingust taganemise korral - loetakse leping sõlmimata. 2. Lepingust taganemise õigus käesoleva eeskirja 6. ja 7. peatükis sätestatud tingimustel on ka füüsilisel isikul, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana, kes sooritab mitteprofessionaalse iseloomuga ostu. 3. Müüja kontrollib punktis 2 märgitud isiku õigust esitada Lepingust taganemise avaldus. Kontrollimisel kontrollitakse, kas sõlmitud leping ei ole selle isiku jaoks ametialase iseloomuga – seda tehakse eelkõige keskregistris ja majandustegevuse teabes märgitud PKD koodide analüüsimisel. 4. Kui tuvastatakse, et füüsilisest isikust ettevõtjat juhtiva isiku poolt Veebipoes sooritatud Kauba ost oli kutsealase iseloomuga - teavitab Müüja sellest viivitamatult, s.o hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taganemisavalduse saamisest. isik, kes esitab avalduse, et seoses sooritatud ostu kutsealase iseloomuga - taganemisõigus puudub, mistõttu esitatud lepingust taganemise avaldus - ei oma õiguslikke tagajärgi. Kui koos lepingust taganemise avaldusega on Kaup füüsiliselt tagastatud – saadetakse Kaup tagasi deklaratsiooni esitaja kulul ja eelnevalt Tellimuses toodud aadressiandmetele. Müüja vastus edastatakse samal viisil, mida kasutas avalduse esitaja. 5. Lepingust taganemise korral - Tarbija kannab ainult Kauba tagastamise otsesed kulud. 6. Tarbija avaldus peab selgelt väljendama tema tahet lepingust taganeda, eelkõige võib Tarbija: 1. kasutada veebipoe veebilehel olevat elektroonilist tagastusvormi: https://unitrailer.ee/returns-open.php . 2. taganeda lepingust kasutades taganemisavaldust, mis on Lisa nr 2 - saates selle Müüja asukoha aadressil. 3. Müüja kinnitab punktides 1 ja 2 näidatud viisil esitatud lepingust taganemise avalduse kättesaamise fakti viivitamatult püsival andmekandjal. 7. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne selle lõppemist. . 8. Lepingust taganemise tähtaeg algab: 1. Lepingu puhul, mille täitmisel müüja väljastab asja, olles kohustatud selle omandi üle andma - Tarbijalt või tema poolt märgitud kolmandalt isikult, kes ei ole vedaja, kes võtab kauba valdusse. Kaubad ning lepingu puhul, mis: 1. sisaldab palju esemeid, mis tarnitakse eraldi, partiidena või osadena – alates viimase kauba, partii või osa valdusesse võtmisest; 2. seisneb esemete regulaarses üleandmises kindlaksmääratud aja jooksul – alates esimese eseme valdusesse võtmisest; 2. muude lepingute puhul - lepingu sõlmimise päevast. 9. Lepingust taganemise avalduse vorm (käesoleva eeskirja lisa nr 2) ja teave lepingust taganemise õiguse teostamise kohta (käesoleva eeskirja lisa nr 1) on toodud punktis 3.5 märgitud elektroonilisel vormil. 3 käesoleva eeskirja. 10. Kaugmüügilepingust taganemise õigus ei kehti art. Tarbijaõiguste 30. mai 2014. a seaduse (2019. a. punkt 134) seaduse § 38, sh. Lepingud: 1. mille puhul hind või tasu sõltub kõikumisest finantsturul, mille üle ettevõtjal puudub kontroll ja mis võivad ilmneda enne lepingust taganemise tähtaega; 2. kelle teenuse esemeks on mittemonteeritav ese, mis on valmistatud vastavalt Kliendi spetsifikatsioonidele või serveeritud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks; 3. kelle teenuse esemeks on kinnises pakendis tarnitud ese, mida ei saa pärast pakendi avamist tervisekaitse- või hügieenikaalutlustel tagastada, kui pakend avati pärast üleandmist; 4. mille objektiks on kinnises pakendis tarnitud heli- või visuaalsalvestised või arvutiprogrammid, kui pakend avati pärast üleandmist; 5. materiaalsele andmekandjale mitte salvestatud digitaalse sisu ja elektrooniliste litsentside edastamiseks, kui teenuse osutamine algas Tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne lepingust taganemise tähtaega ja pärast ettevõtja teavitamist lepingust taganemise õiguse kaotus; 6. mille esemeks on kiiresti riknev või lühikese säilivusajaga ese ning mille puhul teenuse esemeks on esemed, mis pärast tarnimist on oma olemuse tõttu lahutamatult seotud teiste asjadega; 7. ajalehtede, perioodika või ajakirjade kättetoimetamiseks, välja arvatud tellimisleping; 8. sõlmitud avaliku enampakkumise teel; 9. majutusteenuse osutamiseks muul otstarbel kui elamiseks, kaubaveo, auto rentimise, toitlustamise, vaba aja veetmise, meelelahutuse, spordi- või kultuuriüritustega seotud teenuste osutamiseks, kui lepingus on märgitud teenuse osutamise päev või periood; 10. milles teenuse esemeks on alkohoolsed joogid, mille hind lepiti kokku müügilepingu sõlmimisel ja mille tarnimine võib toimuda alles 30 päeva pärast ning mille väärtus sõltub turukõikumistest, mille üle ettevõtja ei oma kontrolli; #### § 7. Kauba müügilepingust taganemise tagajärjed 1. Müüja tagastab Tarbijale 14 päeva jooksul kauba müügilepingust taganemise avalduse saamise päevast kõik kauba müügilepingust taganemise tagajärjed. tema tehtud maksed, sealhulgas kohaletoimetamise kulud, mis vastavad Müüja pakutud odavaimale tarneviisile. 1. Raha tagastamine toimub sama makseviisiga, mida Tarbija kasutab. 2. Kui Tarbija taganemisõiguse kasutamiseks - kasutab Elektroonilist Tagastamisvormi - raha tagastatakse valitud viisil ja Tarbija poolt näidatud pangakontole. 2. Kui Müüja ei ole pakkunud Tarbijalt Kaubale ise järele tulla, võib ta Tarbijalt saadud maksete hüvitamise kinni pidada kuni Kauba tagasisaamiseni või Tarbija esitab tõendi selle tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, milline sündmus leiab aset enne. . 3. Müüja võib pakkuda Tarbijale kaubale ise järele tulla. Kui aga Müüja ei ole sellist ettepanekut teinud - peaks Tarbija tagastama kauba Müüjale (või Müüja poolt sellele järele viima volitatud isikule) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba ostmisest taganemise kuupäevast. leping. Tähtajast kinnipidamiseks piisab kauba tagasisaatmisest enne selle kehtivusaja lõppu. Tarbija poolt tagastatud kaup tuleb saata Müüja asukoha aadressile. 4. Tarbija vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Kauba kasutamisest viisil, mis läheb kaugemale sellest, mis on vajalik Kauba olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks. #### § 8. Pretensioonid 1. Müüja on kohustatud tarnima Kauba füüsiliste ja juriidiliste puudusteta ning vastutab Kliendi ees ostetud Kauba füüsiliste ja juriidiliste puuduste eest tsiviilseadustikus sätestatud tingimustel. 2. Kui Kaubal esinevad füüsilised või juriidilised puudused, võib Ostja esitada Müüjale garantii korras kaebuse: 1. Elektroonilise Pretensioonivormi kaudu; 2. kirjalikult Müüja asukoha aadressile või e-posti teel aadressile unitrailer@unitrailer.ee. 3. Teatises tuleks täpsustada puudus, mis Ostja hinnangul kaubal on, pretensioonid Müüja vastu ning võimalusel nimetatud puudus dokumenteerida. Müüja on kohustatud kaebusele vastama 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kui ta ülaltoodule ei vastanud aja jooksul, loetakse kaebus vastuvõetuks. Vastuse pretensioonile esitab Müüja Ostjale kirjalikult või püsival andmekandjal. 4. Toimingud, mida Ostja peab kaebuse esitamiseks tegema, sealhulgas kaebuse esitanud Kauba müüjale kohaletoimetamise viis, on näidatud elektroonilises kaebuse vormis üksikute etappide kaupa. 5. Kui Müüja tunnistab pretensiooni põhjendatuks: Kauba pretensiooniga seotud asendamise, parandamise kulud, sh saatmiskulud kannab Müüja. 6. Müüja kontrollib, kas füüsilisest isikust ettevõtjat juhiva füüsilise isiku kaebus, kes sooritab mitteprofessionaalset ostu, ei ole selle isiku jaoks professionaalne. Kontrollimine toimub Keskregistris ja majandustegevuse andmetes märgitud PKD-koodide analüüsimise teel. 7. Kui Tarbija esitatud kaebuse tulemusena ei ole vaidlust lahendatud, esitab Müüja Tarbijale paberkandjal või muul püsival andmekandjal avalduse: 1. kavatsusest taotleda menetluse algatamist tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine või nõusolek selles menetluses osalemiseks või 2. tarbijavaidluste kohtuvälisel lahendamisel osalemisest keeldumine. #### § 9. Arvamused 1. Teatud aja jooksul pärast Tellimuse täitmist võib Kontot omaval Kliendil - paluda e-kirjas lisada Tellimusteenuse hindamine ja üksikisiku hinnang. kaubad. Tellimuste käsitlemise hindamine ja üksikute kaupade hindamine on vabatahtlik ja tasuta ning selleks tuleb vajutada lingile, mis viib Sind eraldi lehele. Ühe tellimuse raames - Kliendil on võimalus eelnimetatud Hinnanguid lisada ainult üks kord. 2. Eelmainitu osana Hinnang Klient saab anda hinnangu tärnide kujul 1-5 ja lisada suulise avalduse, mis on piiratud 65535 sõnaga. eespool Hinnangud allkirjastatakse automaatselt Kliendi ja Kliendi poolt Konto registreerimisel märgitud linna nimega. 3. Reitingud salvestatakse ja esitatakse avalikult veebipoe veebisaidil, samuti veebisaitidel https://zaufaneopinie.idosell.com ja https://trustedreviews.idosell.com. 4. Müüja ei kontrolli sisuliselt, ei kontrolli Tellimuste reitinguid. Ostja vastutab ainuisikuliselt ja sõltumatult Hindamiste osana tehtud avalduste eest. Müüjal on õigus reitingud täielikult või osaliselt blokeerida seaduse ja käesolevate reeglite sätetest tulenevatel tingimustel. 5. Lubamatu on postitada sisu, mis sisaldab ebaõiget, eksitavat, vulgaarset, agressiivset või solvavat teavet või mida peetakse ilmselgelt heade kommetega vastuolus olevaks. Samuti on vastuvõetamatu postitada sisu, mis on ebaseaduslik, rikub kolmandate isikute õigusi või kujutab endast kõlvatut konkurentsi. 6. Klient kohustub mitte postitama sisu, mis sisaldab linke välistele veebilehtedele, mis on reklaami või reklaami iseloomuga või sisaldavad kolmandate isikute isikuandmeid. Samuti on keelatud postitada ebaseaduslikku sisu, eelkõige kõlvatu konkurentsi tegu jms. 7. Klient vastutab enda toimetatud ja postitatud avalduste eest, eelkõige vastutab ta kolmandate isikute õiguste või kauba rikkumise eest 8. Kliendi selgesõnalisel soovil võidakse Arvustuste sisu teiste Poe kasutajate eest varjata, kuid tärnide kujul olev hinnang sisaldub Poe ja Kauba üldhinnangus. #### § 10. Intellektuaalomand 1. Klient kinnitab, et tal ei ole õigusi, sealhulgas autoriõigusi ega sellega kaasnevaid õigusi tema poolt postitatud Hinnangutele ja avaldustele, välja arvatud õigus kasutada Veebipoodi määratud viisil määrustes. Kliendil ei ole õigust sisu salvestamiseks, reprodutseerimiseks, jagamiseks, avalikustamiseks või levitamiseks, välja arvatud juhul, kui selline luba tuleneb seadusest või eeskirjadest. 2. Kliendil ei ole õigust sekkuda sisusse, eelkõige ei ole tal õigust sekkuda Veebipoe sisu, ülesehituse, vormi, graafika, töömehhanismi või muude elementide toimimisse. 3. Postitades veebipoodi Hinnangud, mis on teosed 4.2.1994 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seaduse tähenduses, annab müüjale mitteeksklusiivse ja tasuta ning ajaliselt ja territooriumil piiramatu litsentsi nende kasutamiseks. Müüja teoseid koos all-litsentsi andmise õigusega, mis hõlmab teose avalikkusele kättesaadavaks tegemist selliselt, et igaüks saaks sellele juurde pääseda enda valitud kohas ja ajal (Internet). Litsents antakse kõikidele kasutusvaldkondadele, mis on selle andmise ajal teada, eelkõige järgmistele kasutusvaldkondadele: mis tahes audiovisuaalsel või visuaalsel andmekandjal, eelkõige audiovisuaalsetel plaatidel, CD-del, arvutiplaatidel, multimeediavõrgus, sealhulgas Internetis ja sellega seotud sidusteenused ning dokumentide reprodutseerimine, salvestamine, kasutamine Internetis, reklaam, reprodutseerimine elektroonilisel kujul mäluarvutis ning sise- ja välisvõrkudes, 2. teose terviku või fragmentide või mis tahes elementide kasutamine koos antud Interneti-meediumi olemusest tulenev muutmisvõimalus – kõikides väljaannetes, eriti veebis, digitaalses, bülletäänides ja teabes, eraldi või koos teiste teoste või teoste fragmentidega; kasutamine täielikult või osaliselt müügiedenduseks ja reklaamiks, eelkõige audiovisuaalsete, audio- ja meediareklaamide kujul. 3. originaali või koopiatega, millele teos salvestati, kauplemise raames - originaali või koopiate turuleviimine, laenutamine, rentimine, 4. teose levitamise ulatuses muul kui eelpool nimetatud viisil - avalik esitus, näitus, eksponeerimine, reprodutseerimine, edastamine ja taasedastamine, samuti teose avalikult kättesaadavaks tegemine nii, et see oleks igaühel enda valitud kohas ja ajal juurdepääsetav, 5. teoste kasutamine reklaami- ja turunduseesmärkidel. ; 4. Konto eemaldamine Kliendi poolt või Hindamine vastavalt 9. peatüki punktile 8 ei mõjuta ülaltoodud litsentsi kehtivust.

pixel